BİLİMSEL

ADLİ TIP KURUMU ÇALIŞMA GRUPLARI

EĞİTİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KOMİSYONU VE ADLİ TIP ETİK KURULU

Adli Tıp Kurumu aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak adli tıp uzmanı, yan dal uzmanı yetiştirmektedir. Bu bakımdan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümleri doğrultusunuda Adli Tıp Kurumu'na alınan asistanlara uzmanlık eğitimi verilmektedir.Adli tıp asistanlarının eğitim programları ve rotasyon sürelerinin saptanması, Adli Tıp Kurumu'nda bilimsel araştırma ve tez çalışmalarını yürütmek için yapılacak başvurularının değerlendirilmesi ve bu çalışmalara gerekli iznin verilmesi konularından sorumlu olması amacıyla Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu kurulmuştur.Ayrıca, Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilecek bilimsel araştırmaları ve uzmanlık tez çalışmalarının tıbbi etik açısından yeterliliğini sağlamak amacıyla Adli Tıp Etik Kurulu kurulmuştur.

Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu ve Adli Tıp Kurumu Etik Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulunun, Adlî Tıp Kurumunda veya üniversitelerde görev yapan akademik unvanlı personel arasından seçeceği en az sekiz üye ile Adli Tıp Kurumu Başkanından oluşmaktadır. Adli Tıp Kurumu Başkanı, Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu ve Adli Tıp Kurumu Etik Kuruluna başkanlık eder.

Adli Tıp Kurumu Eğitim ve Bilimsel Araştırma Komisyonu ve Adli Tıp Kurumu Etik Kurulu üyeleri, Adli Tıp Kurumu Başkanının daveti üzerine, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplanan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

KALİTE YÖNETİM GRUBU

Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulu'nun 25.04.2005 gün ve 18 sayılı kararı ile ISO 17025 Kalite Sistemi kapsamında çalışmaların başlatılabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Kalite Yönetim Grubu oluşturulmuş, grubun çalışmaları sonucunda Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş olup,

  • Biyoloji İhtisas Dairesi'nin tüm laboratuvarlarında kullanılan metotların,
  • Kimya İhtisas Dairesi Narkotik Laboratuvarı'nda kullanılan uyuşturucu analizi metotlarının,
  • Morg İhtisas Dairesi Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda kullanılan analiz metotlarının,

ISO 17025 Kalite Sistemi kapsamında akredite olmaları için Türk Akreditasyon Kurumu'na (TÜRKAK) başvurulmuştur.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairelerinde çalışılan materyallerin özelliği ve Kurumda çalışan personelin sağlığı ve hijyen açısından Adli Tıp Kurumu Başkanlar Kurulu'nun 21.06.2005 tarihli kararıyla 9 kişilik akademik personelden oluşan Adli Tıp Kurumu Enfeksiyon Kontrol Komitesi kurulmuştur.