KURUMSAL

ADLİ TIP BAŞKANLAR KURULU

Adli Tıp Başkanlar Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, adli tıp ihtisas kurulları başkanları ve Kurum merkezinde bulunan adli tıp ihtisas daireleri başkanlarından oluşur. Kurul, Adli Tıp Kurumu Başkanının daveti üzerine Kurum Başkanının başkanlığında en az ayda bir kez olmak üzere toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Başkan yardımcıları ve adli tıp ihtisas daireleri başkanları oylamaya katılamaz. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz ve gerekçesiz muhalefet edilmez. Adli Tıp Başkanlar Kurulunun kararlarını Adli Tıp Kurumu Başkanı uygular. Adli Tıp Kurumu Kanunu'na göre Adli Tıp Başkanlar Kurulunun görevleri şunlardır:

  • Kurullar, daireler ve şubelerin iş durumu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak uzman ve raportörlerin görev yerlerini belli etmek,
  • Zorunluluk halinde İhtisas Kurul başkan ve üyeleri ile daire başkanı, şube müdürü, uzman ve diğer görevlilerin yerlerini değiştirmek,
  • İhtisas Kurulları ile daire ve şubelere yıl içinde gelen işlerin normal çalışma düzeni içerisinde karşılanamayacak oranda artmış ve kurul, daire ve şubeler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse, bir kısım işlerin mahiyetlerini de gözetmek suretiyle başka kurul, daire ve şubelere vermek,
  • Adli Tıp Kurumunun adli tıp alanında uzmanlık programları ile görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler ile bunlara ilişkin eğitim programlarını kararlaştırmak,
  • Diğer Kanunlarla verilen görevleri yapmak.