KURUMSAL

İHTİSAS DAİRELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ

MORG İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder.

Morg ihtisas dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

a) Otopsi şubesi

b) Histopatolojik tetkik şubesi

c) Kitlesel ölümlerde olay yeri incelemesi ve kimliklendirme şubesi

d) Kemik ve diş inceleme şubesi

e) Lâboratuvarlar şubesi (Adlî entomoloji, postmortem mikrobiyoloji, postmortem acil toksikoloji ve yangın laboratuvarından oluşur).

 

FİZİK İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen silah, mermi, yazı (grafolojik - daktiloskopik), fotograf, resim, imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop, klimatolojik, diğer fiziksel materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit eder.

Fizik ihtisas dairesi aşağıdaki şubeler ve birimlerden oluşur:

a) Adlî belge inceleme şubesi

b) Balistik şubesi

c) Adlî astronomi şubesi

d) İz incelemeleri şubesi

 

KİMYA İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder..Ayrıca Adlî Tıp Kurumunun tespit edeceği usule göre savcı yerine karakollar tarafından gönderilen kişilerin solunum havalarında veya usulüne göre gönderilen kan veya idrar örneklerinde alkol veya narkotik madde incelemesi ve analizleri yapılır. Sonuç bir raporla tespit edilerek mahalline gönderilir.

Kimya İhtisas Dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

a) Toksikoloji şubesi

b) Narkotik şubesi

c) Gıda ve çeşitli maddeler şubesi

d) Alkolmetri şubesi

e) Enstrümantal analiz ve araştırma şubesi

 

BİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ

Biyoloji İhtisas Dairesi'nin görevleri şunlardır:

a) Mahkemeler, hakimlikler ve Cumhuriyet savcılıkları tarafından gönderilen kişilerden nesep tayini ve kriminalistik amaçlı analizleri mümkün olan her türlü biyolojik materyalden yapmak ve sonucunu bir raporla mahalline, ilgili ihtisas kuruluna ya da ihtisas dairesine bildirmek,

b) Gönderilen suç aletleri, giysi, eşya üzerinde sperm ve diğer biyolojik lekeler aramak, lekeden orijin tayini yapmak, sorulan hususta soruları cevaplandırmak,

c) Spermiogram yapmak.

Biyoloji İhtisas Dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

a) Adlî genetik şubesi

b) Hematoloji şubesi

c) Ön inceleme şubesi

d) Kan lekesi model analiz şubesi

 

TRAFİK İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit eder.

Trafik ihtisas dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

a) Hasar trafik ve değerlendirme şubesi

b) Motor tetkikler şubesi

c) Araç teknik kontrol lâboratuvar şubesi

d) Yol ve trafik kaideleri değerlendirme şubesi

e) Psikoteknik lâboratuvarı şubesi

f) Kazaları önleme ve eğitim şubesi

 

GÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutar ve gözlem sonucunu bir raporla tespit eder.

Gözlem ihtisas dairesi aşağıdaki şubelerden oluşur:

a) Gözlem şubesi

b) Psikolojik tetkikler şubesi

c) Elektrodiagnostik şubesi

 

ADLİ BİLİŞİM İHTİSAS DAİRESİ

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından talep edilenbilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmak; veri toplama, işleme, depolama veya aktarma işlevi gören bilişim sistemleri ile her türlü sayısal ve elektronik materyal üzerinde inceleme, araştırma ve analizleri yapmak, sonuçlarını bir raporla tespit etmek.

Adli Bilişim ihtisas dairesi aşağıdaki birim ve şubelerden oluşur:

a) Veri inceleme şubesi

b) Mobil cihazlar inceleme şubesi

c) Kriptoloji ve elektronik cihazlar inceleme şubesi

d) Ses ve görüntü inceleme şubesi

e) ARGE şubesi

f) İş tasnifi ve önceliği bürosu