KURUMSAL

İHTİSAS KURULLARININ GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ

Bilirkişilerce, Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adli tıp ihtisas dairelerince, Adli tabip veya adli tıp uzmanlarınca verilip de mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüş bildirirler.

Adli Tıp Kurumunda altı ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları¸ bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile;

1.ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

 • Tıbbi Pataloji
 • İç hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Genel Cerrahi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanından oluşur.

Görevi: Ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevlerine girmeyen işler hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirir.

 

2. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

2. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Radyoloji
 • Göz
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Cerrahi
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji uzmanından oluşur.

Görevi: Müessir fiiller hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

 

3. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

3. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Genel Cerrahi
 • Nöroloji
 • İç Hastalıkları
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Göğüs Hastalıkları
 • Enfeksiyon Hastalıkları uzmanından oluşur.

Görevi: İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar ve İş Kanunları ile ilgili olaylar, maluliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve mesleki kusurlar, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

 

4. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

4. Adli Tıp İhtisas Kurulu;

 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,
 • Çocuk Psikiyatrisi için bir,
 • Nöroloji için bir uzmandan oluşur.

Görevi: Türk Ceza Kanunu'nun 53, 54, 55 ve 57. maddeleri ile 58. maddesinin bir, iki, dört, beş ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti, Türk Ceza Kanunu'nun 403 ve 404. maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptila derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

 

5. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

5. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Biyokimya
 • Analitik Kimya
 • Alerji Hastalıkları
 • İmmünoloji
 • Tıbbi Genetik
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Halk Sağlığı uzmanından oluşur.

Görevi: Zehirlenmeler ile allerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, halkın sağlığına, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler, uyutucu ve uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaçlara ilişkin işler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.

 

6. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

6. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Radyoloji
 • Üroloji
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Adli Antropoloji
 • Çocuk Cerrahisi uzmanından oluşur.

Görevi: Genel ahlak ve aile düzeni aleyhine işlenen cürümler, nesep cürümleri, çocuk düşürme veya düşürtme cürümleri, Türk Ceza Kanunu’nun 53,54,55 ve 57. maddeleri ile 58. maddesinin üçüncü fıkrasının dışındaki hususlar ve cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ve yaş belirlenmesine ilişkin işlemler hakkında bilimsel ve teknik görüş bildirir.