KURUMSAL

İNSAN KAYNAKLARI

Adli Tıp Kurumu'na alınacak personelin atama şekli "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre belirlenmektedir.

 

A)-Biyolog, Kimyager, Mühendis, Hizmetli, Memur, Şoför, VHKİ, Şef, Teknisyen, Laborant, Hemşire vb. kadrolara alınacak personel için:

Devlet Personel Başkanlığı'ndan açıktan atama izni alınan kadrolara, Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda özellikleri belirlenerek personel alımı için ilana çıkılmaktadır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylardan KPSS puanı dikkate alınarak, ilan edilen kadronun 10 ( on ) katı kadar aday sözlü mülakata çağrılmakta ve mülakat sonucunda atama işlemleri gerçekleştirilmektedir.

B)-Asistan kadrolarına alınacak personel için:

Adli Tıp Kurumu'nun temel görevlerinden biri adli tıp uzmanı yetiştirmektir. Adli Tıp Uzmanı olmak isteyen pratisyen hekimler ÖSYM'ce yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) alınan puanlar doğrultusunda ÖSYM tarafından tercihleri alınmakta ve Kuruma yerleştirme işlemi yapılmaktadır. Bu kadrolara atanmak isteyen adayların, TUS sınavını ve kılavuzunu takip etmesi gerekmektedir.

C)-Uzman Doktor kadrolarına alınacak personel için:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura İle Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca Adli Tıp Kurumu için ilan edilen bu kadrolara atamalar, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan kura işlemi sonucuna göre yapılmaktadır. Bu nedenle ilgililerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanları takip etmesi gerekmektedir.