ORGANİZASYON YAPISI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI

ADLİ TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIKLARI VE MEVCUT İHTİSAS DAİRELERİ