HABERLER

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan

1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; daha önce ilan edilen kadrolara 20 - 30 Kasım 2012 tarihleri arasında yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiş; Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları belirlemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince, başvuruları kabul edilen adayların ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarında almış oldukları puanların en yüksek puandan başlamak üzere en düşük puana göre sıralamaları yapılmış ve ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar en yüksek puanlı aday sözlü sınavlara girmeye hak kazanmıştır.
2) Sözlü sınavlar 07-08 Ocak 2013 tarihlerinde İstanbul Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında yapılacaktır.
3) Sözlü sınavlar saat 09:00 'da başlayacak olup, sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların resmi bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile birlikte sıralama listesinde belirtilen tarihlerde sınav yerinde hazır olmaları gerekmektedir.
4) Sözlü sınav; a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, c) Genel kültür 20, d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.
5) Sınav Kurulu Başkanı ve Üyelerince yapılan sözlü sınav değerlendirmesi sonucuna göre Başkan ve Üyelerce ayrı ayrı verilecek olan puanların aritmetik ortalaması alınacaktır. Adayların sözlü sınav ile KPSS sınavından aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılmak suretiyle nihai başarı listeleri oluşturulacak ve ilan edilen kadro sayısı kadar en yüksek puanlı aday atanmaya hak kazanacaktır.
6) Nihai başarı listeleri 11 Ocak 2013 tarihinde Adli Tıp Kurumu internet sitesinde ilan edilecektir. Bu duyuru ve ilan tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adaylar 25 Ocak 2013 günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayan ve istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :
1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış).
2) Öğrenim belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti.
3) Askerlik durum belgesi.
4) 4 adet vesikalık fotoğraf (mevzuata uygun yeni çekilmiş).
5) 1 adet 6x9 cm ebatlarında yeni çekilmiş fotoğraf.
6) Varsa daha önce çalıştığı hizmetleri gösterir belge.
7) Aile nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
 İLAN OLUNUR

EK: SIRALAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
Yayın tarihi:24.12.2012