İDARİ YAPI - Grup Başkanlıkları
Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları kurulur. Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlığı, adlî tıp uzmanı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur. Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıklarının görev, çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. Adlî Tıp Kurumu grup başkanı, grup başkanlığındaki tüm görevlilerin özlük hakları itibarıyla ve bütçe ile verilmiş harcama kalemleri sarfiyatından itâ amirliği görevini de yapar.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na bağlı faaliyette olan 9 adet Grup Başkanlığı mevcuttur. Bu Grup Başkanlıkları aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır:
 • ADANA GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • Adana Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • ANKARA GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Biyoloji İhtisas Dairesi
 • Trafik İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • Sincan Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • ANTALYA GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • Antalya Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • BURSA GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • Bursa Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • DİYARBAKIR GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • Diyarbakır Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • ERZURUM GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • Erzurum Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • GAZİANTEP GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Biyoloji İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Biyoloji İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • Karşıyaka Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • MALATYA GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • Malatya Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • TRABZON GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Biyoloji İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • Trabzon Adli Tıp Şube Müdürlüğü
 • VAN GRUP BAŞKANLIĞI
 • Başkanlık
 • Morg İhtisas Dairesi
 • Kimya İhtisas Dairesi
 • Başkanlık Birimleri
 • Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü


ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI
ADLİ TIP KURUMU GRUP BAŞKANLIKLARI VE MEVCUT İHTİSAS DAİRELERİ