BİLGİ MERKEZİ - Döner Sermaye Fiyat Listesi
ADLİ TIP KURUMU'NCA YAPILAN İŞ VE HİZMETLERE AİT FİYAT LİSTESİ  
GENEL KURUL (ÜST KURULLAR) VE İHTİSAS KURULLARI FİYAT LİSTESİ
1.Genel Kurul (Üst Kurul) Mütalaa Tanzimi
800 TL
2.Genel Kurul (Üst Kurul) Muayene
125 TL
3.İhtisas Kurulu Mütalaa Tanzimi
550 TL
4.İhtisas Kurulu Muayene
125 TL
5.Odiyogram Testi
100 TL
6.Bera Testi
150 TL
7.Endovizüel KBB Muayenesi
150 TLMORG İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1. Adli Otopsi
600 TL
2. Ölü Muayenesi
100 TL
3 .Cesetin Morg'da Muhafaza Ücreti (Her Bir Gün İçin)
50 TL
4 .Tahnitleme işlemi
100 TL
5 .Yurt Dışından Gelen Tabutların Açılması
50 TL
6.Analizi Gerektirmeyen İşlerin Rapor Tanzimi
200 TL
7.Kemik İnceleme - Kafatası, Alt Çene ve Boyun Omurları Dahil
225 TL
8 . Kemik İnceleme - Alt ve Üst Ekstremitenin Tümü
225 TL
9 .Kemik İnceleme - Kafatası ve Ekstremite Kemikleri Haricinde Kalan Kemiklerin Tümü
225 TL
10.Kemik İnceleme - Kemikte Mikroskobik İnceleme
100 TL
11. Kemik İnceleme - Tüm İskelet İncelemesi ve Kimliklendirme (Yaş, Irk, Cinsiyet)
550 TL
12 .Maserasyon - Bütün Ceset - Entomolojik Yöntem
750 TL
13 .Maserasyon - Vücut Parçası - Entomolojik Yöntem (Parça Başı)
250 TL
14. Maserasyon - Bütün Ceset - Enzimatik veya Kimyasal Yöntem
600 TL
15 .Maserasyon - Vücut Parçası - Enzimatik veya Kimyasal Yöntem
150 TL
16 .Isırık izlerinin Kimliklendirilmesi
550 TL
17 .Yeniden Yüzlendirme (İki Boyutlu)
750 TL
18 .Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Manuel)
1.000 TL
19 .Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Dijital)
1.250 TL
20. Stereomikroskopta Otopsi Materyalinde Yara Analizi
250 TL
21 .Mikroskobik İç Organ Tetkiki (Her Bir Blok ve Preparat)
40 TL
22 .Anadolu İşleri Makroskobik Bütün İç Organ Tetkiki (Her Bir Organ)
50 TL
23.Yağ Embolisi (Her bir Doku için)
150 TL
24. Özel boya (Her bir Preparat için)
100 TL
25 .İmmünhistokimya Tetkiki (Her Bir Organ Parçası)
100 TL
26 .Kıl Muayenesi (Her Bir Örnek için)
50 TL
27 .İmmünolojik Yöntemle Uyutucu/Uyuşturucu Analizi
500 TL
28 .Biyolojik örneklerde Alkol Analizi
120 TL
29 .Mikrobiyolojik inceleme
135 TL
30.Abse kültürü
135 TL
31 .Boğaz kültürü
135 TL
32 .Doku-biyopsi kültürü
135 TL
33 .Mantar kültürü
135 TL
34.B.O.S. kültürü
135 TL
35. Gaita kültürü
80 TL
36 .Steril vücut sıvıları kültürü
135 TL
37 .Kan kültürü
120 TL
38 .İdrar kültürü
50 TL
39 .Mikobakteri kültürü
135 TL
40 .VDRL- RPR ( Sitiliz Testi)
20 TL
41 .Gaitada Amib- Giardia aranması
30 TL
42 .Gaitada parazit aranması
30 TL
43.Brucella tüp aglütinasyonu
30 TL
44 .Boyalı mikroskopik inceleme
10 TL
45 .Boyasız direkt mikroskopik inceleme
10 TL
46.Karanlık alan incelemesi
10 TL
47.Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber- Widal)
30 TL
48.Treponema pallidum hemaglütinasyon
30 TL
49 .Meningokok lateks antijen tayini
100 TL
50 .E. coli Kİ lateks antijen tayini
100 TL
51 .Pnömokok lateks antijen tayini
100 TL
52.H.İnfluenza lateks antijen tayini
100 TL
53.Dışkıda Rota Adenovirüs lateks aglütinasyon testi
50 TL
54 .HBsAg
30 TL
55.Anti HCV (total+IgM)
80 TL
56 .Anti HIV (HIV1+HI V2+p24Ag)
50 TL
57.Anti Adenovirüs IgG
50 TL
58.Anti Adenovirüs IgM
50 TL
59 .Anti înfluenza A/B (Eliza)
100 TL
60. Prokalsitonin
50 TL
61.Anti RSV IgG
50 TL
62.BOS IgG (Tek bir virüse spesifik)
75 TL
63.BOS IgM (Tek bir virüse spesifik)
75 TL
64 .İnfluenza A+B hızlı antijen (kart test)
80 TL
65.İnfluenza A+B antijen (ELÎZA)
90 TL
66.Toksin Antijen
45 TL
67.RSV Antijen
45 TL
68 .İnfluenza A/B Antijen
60 TL
69 .Prokalsitonin
60 TL
70 .Serolojik inceleme (Her bir test için)
150 TL
71.DNA izolasyonu (Her bir biyolojik örnek için)
50 TL
72. Kantitatif RT- PCR (Her bir biyolojik örnek için)
200 TL
73.Streptokok Grup Tayini (Lateks Grup Aglutinasyonla - Her Bir Grup İçin)
100 TL
74. Entomolojik inceleme
125 TLBİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1 .DNA Testi (Olay Yeri Örneği, Materyal Başına)
700 TL
2 . DNA Testi (1 Kişi veya 1 Doku İçin)
700 TL
3 .Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Dosya İnceleme
175 TL
4. Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Materyal İnceleme (Materyal Başına)
125 TL
5 .Kart Test Yöntemi İle İnsan Kanı (Hemoglobin) İncelemesi (Leke Başına)
40 TL
6 .Kaıt Test Yöntemi İle Meni Lekesi İncelemesi (Leke Başına) (PSA Tayini)
40 TL
7 .Kart Test Yöntemi İle Tükürük Lekesi İncelemesi (Amilaz Tayini)
40 TL
8 .Kemik örneklerinden DNA İzolasyonu ve Miktar Tayini
750 TL
9. Kart test yöntemi ile tükürük lekesi incelemesi(Test başına)(amilaz tayini)
25 TL
10.Kimyasal Yöntem İle Meni Lekesi İncelemesi (Leke Başına)
25 TL
11.Lazerli Mikrodiseksiyon Yöntemi İle Mikroskopik İnceleme (Leke Başına)
200 TL
12 .Mikroskopik İnceleme (Leke Başına) (Fotoğraflı)
80 TL
13.Mikroskopik İnceleme (Leke Başına) (Normal)
40 TL
14.Mitokondrial DNA İncelemesi
800 TL
15 .Olay Yerinde Kan Lekesi Model Analizi
550 TL
16 .Dosya Üzerinden Rapor Tanzimi
100 TL
17.UV Işık Yöntemi İle Meni Lekesi İncelemesi
50 TL
18.Eşya Üzerinde Biyolojik Materyal (Giysi, Olay Yeri Eşyası, Suç Aleti v.b.)
300 TL
19.Muayene Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme
100 TL
20.Olay Yeri Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme
100 TL
21.Tüm Mitokondrial DNA Genomu (NGS Teknolojisi)
1.000 TL
22.SNP Analiz İle Fiziki Kimliğin Tespiti (NGS Teknolojisi)
1.000 TLKİMYA İHTİSAS DAİRESİ
GIDA VE ÇEŞİTLİ MADDELER ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
1.Sular,buzlar ve maden suları
100 TL
2.Süt ve sütle ilgili mamüller
100 TL
3.Et, balık ve bunların mamülleri
100 TL
4.Hayvan ve balık yumurtaları
100 TL
5.Hayvan ve balık yumurtaları
100 TL
6.Çorbalar ve mamalar
100 TL
7.Muhtelif maddeler
100 TL
8.Buğday ve diğer tahıl unları ve bunlardan yapılan maddeler
100 TL
9.Şeker,bal ve mamülleri
100 TL
10.Her çeşit tatlılar
100 TL
11.Her çeşit alkollü içkiler
100 TL
12.Kakao ve kahve mamülleri
100 TL
13.Deterjanlı ve deterjansız her çeşit temizlik malzemeleri
100 TL
14.Muhafaza kapları (Ambalajlar)
100 TL
15.Faz-Hidrofıl
100 TL
16.Çay ve çay ürünleri
100 TL
17.İlaç Analizleri
250 TL
18.Sıvılarda Alkol Analizleri
250 TL
19.Diğer (sistematik dışı) Analiz İstekleri
250 TLKİMYA İHTİSAS DAİRESİ
NARKOTİK ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ

1. Narkotik Madde Analizleri (Her bir narkotik madde için İTK, Renk Testi, Mikroskopik İnceleme, GC/MS, GC/FID analizleri)
500 TLKİMYA İHTİSAS DAİRESİ
TOKSİKOLOJİ ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ

1. Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi - PAKET 1 : 20 Olguya kadar. (Her bir biyolojik örnek için en az iki ayrı kromatografik analiz cihazında inceleme)
750 TL
2.Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi - PAKET 2: 21 olgu ve üzeri. (Her bir biyolojik örnek için en az iki ayrı kromatografik analiz cihazında inceleme)
500 TL
3. Sistematik Toksikolojik Analiz (Her bir biyolojik örnek için en az iki ayrı kromatografik analiz cihazında inceleme)
400 TL
4.Ağır Metal Analizi
700 TL
5. Alkol Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/FID ile analiz)
120 TL
6.Uçucu Madde Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/MS ile analiz)
175 TL
7. Karboksihemoglobin (COHb) Analizi
100 TL
8.Patlayıcı Madde Analizi
300 TL
9. Hızlandırıcı Madde Analizi
175 TL
10.Siyanür Analizi
175 TL
11. Pestisit Analizi
175 TL
12.Atış Artığı Analizi
275 TL
13. Solunum Havasında Alkol Analizi
20 TL
14.Diğer (Sistematik dışı) Analiz İstekleri
500 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ADLİ BELGE İNCELEME ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
A- Tek inceleme konusu belge olduğunda ve tek soru sorulduğunda:
1.İmza İncelenmesi
200 TL
2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı)
200 TL
3.Sahtecilik- Tahrifat İncelemesi
200 TL
4.İğfal Kabiliyeti İncelemesi
75 TL
5.Parmak İzi İncelemesi
175 TL
6.Ayak ve Ayakkabı İzi
175 TL
7.Araç Lastik İzleri
175 TL
8.Belge İnceleme Cihazlarından (VSC, Forensic XP 4010 D ESDA vb.) Alınan Görüntüler Rapora Eklendiğinde (Görüntü Eklenen Her Belge İçin)
75 TL
9.Dosya tetkiki
100 TL
B- Birden fazla inceleme konusu belge olduğunda ve/veya birden fazla soru sorulduğunda:
1.İmza İncelenmesi
75 TL
2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı)
75 TL
3.Sahtecilik- Tahrifat İncelemesi
75 TL
4.İğfal Kabiliyeti İncelemesi
50 TL
5.Parmak İzi İncelemesi
75 TL
6.Ayak ve Ayakkabı İzi (ilave her belge için)
75 TL
7. Araç Lastik İzleri (ilave her lastik için)
100 TL
8.Sahtecilik ve/veya İğfal Kabiliyeti Sorulan ve Çok Fazla Sayıda Gönderilen (Kağıt Para, Bilet, Kart, v.b) Belgelerde Tane Başına
35 TL
9.Fizik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
600 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
BALİSTİK ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
1.6136 Sayılı Kanunla İlgili Tüm Ateşli Silahlar İçin
125 TL
2.
Kovan İncelemesi (5 Adete Kadar)
125 TL
3.
Kovan İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
50 TL
4.
Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adete Kadar)
200 TL
5.
Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
50 TL
6.
Fişek İncelemesi (5 Adete Kadar)
125 TL
7.
Fişek incelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
50 TL
8.
Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b)
125 TL
9.
Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b) Her İlave İçin Tane Başına
50 TL
10.
Giysilerin Fiziksel İncelenmesi (Kesici-Delici Alet Yarası, Ateşli Silah Yarası-Kişi Başına)
225 TL
11.
Giysilerde Ateşli Silahlarla Oluşmuş Deliklerin Kimyasal İncelenmesi (Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Încelemeler-Delik Başına)
80 TL
12.
Parafin Kalıbı İncelenmesi
100 TL
13.
Doku ve Cilt İncelenmesi
125 TL
14.
Plastik Tapa İncelemesi
80 TL
15.
Saçma Tanesi (Şevrotin, Kuş Saçması, Tek Küre, Silindirik)
125 TL
16.
Rapor Tanzimi
125 TL
17.
Kurşun Parçası İncelemesi
80 TL
18.
İnceleme olmaksızın dosya üzerinden değerlendirme
80 TL
19.
Şok Aleti İncelemesi
80 TL
20.
Gaz Spreyi İncelemesi
80 TL
21.
Metalik Cisim İncelemesi
80 TL
22.
Fotoğraf Çekimi ve CD'ye Aktarımı (Emanet Eşyası İle İlgili)
70 TL
23.
Ası Materyali
100 TL
24.
Kurşun Nüve İncelemesi
90 TL
25.
Mermi Çekirdeği Gömlek Parçası İncelemesi
125 TL
26.
Dosya Tetkiki
100 TL
27.
Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
100 TL
28.
Atış Altıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına)
50 TL
29.
5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi
100 TL
30.
5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi (Her İlave Başına)
50 TL
31.
Namlu içinin Endoskopik İncelenmesi
50 TL
32.
Tetiğe Uygulanacak Kuvvet ölçümü
50 TL
33.
5729 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
100 TL
34.
2521 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
100 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ADLİ ASTRONOMİ ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
Güneş ve Ayın, Doğuşu ve Batışı, Ayın Yaş Durumunun Tespitine Dair Gün ve Saatlerin Tespiti (Her tespit başına)
100 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ELEKTRON MİKROSKOBU LABORATUARI FİYAT LİSTESİ
1.
Numune Hazırlama (SEM)
100 TL
2.
İnceleme ve Değerlendirme (SEM)
250 TL
3.
Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
250 TL
4.
Yarı Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
150 TL
5.
Tane ve Boşluk Dağılımı (SEM ve GAS) (600 Tane İçin)
270 TL
6.
Çeliklerde Metal Olmayan Kalıntıların Şekil Boyut ve Tiplerine Göre Dağılımların Belirlenmesi (SEM GAS)
410 TL
7.
Metallerin Şekil, Boyut ve Tipleri (SEM GAS)
300 TL
8.
Diğer Kantitatif Metalografi İşlemleri (SEM GAS)
400 TL
9.
Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (1-3 Görüntü)
150 TL
10.
Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (ilave Her Bir Görüntü İçin)
50 TL
11.
SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (Farklı 1-3 Görüntü)
200 TL
12.
SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (İlave Her Baskı İçin)
50 TL
13.
SEM Kalitatif Analiz Grafik Çizimi
50 TL
14.
Rapor Tanzimi
100 TL
15.
Atış Artığı Analizi (Her Kişi İçin)
300 TL
16.
Atış Artığı Analizi (Tekli Stup İçin)
50 TLADLİ BİLİŞİM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.
Server (sunucu) Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet)
500 TL
2.
Masaüstü PC Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet, 500 Gb'ye kadar)
450 TL
3.
Masaüstü PC Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet, 500 Gb - 1 Tb)
750 TL
4.
Dizüstü PC Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet)
500 TL
5.
Apple Marka Masaüstü/Dizüstü Bilgisayar Adli Bilişim İnceleme Hizmeti
450 TL
6.
CD/DVD İnceleme (1 adet)
100 TL
7.
Hafıza Kartı, Flash Bellek İnceleme (1 adet)
250 TL
8.
Cep Telefonu+SIM Kart Kopyalama Hizmeti (Smartphone Dahil-1 Adet)
200 TL
9.
SİM Kart Kopyalama Hizmeti (PIN ya da PUKİ Kodu Verilmesi Şartı ile-1 Adet)
250 TL
10.
Tablet Bilgisayar Kopyalama Hizmeti (1 Adet)
200 TL
11.
Akıllı Telefon Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet)
400 TL
12.
DVR Diski İmaj Alma
200 TL
13.
DVR Cihazı İnceleme
500 TL
14.
DVR Cihazı Fiziksel ve Elektronik İnceleme
500 TL
15.
Fotoğraf Makinası İnceleme
500 TL
16.
Hard Disk Veri Kurtarma (1 TB'ye Kadar)
750 TL
17.
Hard Disk Veri Kurtarma (1 TB'den Fazla, Her 1TB İçin)
750 TL
18.
Hard Disk Fiziksel Veri Kurtarma (1 TB'ye Kadar)
750 TL
19.
Hard Disk Fiziksel Veri Kurtarma (1 TB'den Fazla, Her 1 TB İçin)
750 TL
20.
Hard Disk Şifre Kaldırma (1 Adet)
250 TL
21.
SD kart, Flash Disk Veri Kurtarma (1 Adet)
400 TL
22.
SD kart, Flash Disk Fizksel Veri Kurtarma (1 Adet)
400 TL
23.
Diğer Elektronik Cihaz Yazılımsal İnceleme (1 Adet)
500 TL
24.
Diğer Elektronik Cihaz Fiziksel İnceleme (1 Adet)
500 TL
25.
RAID Yapıda Disk Veri Kurtarma
500 TL
26.
Zararlı Yazılım İnceleme Hizmeti (1 Adet)
500 TL
27.
Tablet Bilgisayar Zararlı Yazılım İnceleme Hizmeti (1 Adet)
500 TL
28.
Akıllı Telefon Zararlı Yazılım İnceleme Hizmeti (1 Adet)
500 TL
29.
Tablet Bilgisayar Adli Bilişim İnceleme Hizmeti (1 Adet)
500 TL
30.
Bir Kişi İçin Konuşmacı Karşılaştırma (En Fazla 10 İnceleme Konusu Ses Kaydı İle)
400 TL
31.
Konuşmacı Karşılaştırma (İlave Her Kişi İçin)
400 TL
32.
Anlaşılması Güç Kayıtların Analizi (1 Kayıt)
500 TL
33.
Ses Kayıtlarında Kurgu/Montaj Tespiti (1 Saate Kadar)
500 TL
34.
Mukayese Ses Kaydının Alınması
100 TL
35.
Video Dosyalarında Görüntü Karşılaştırma (Bir Kişi)
400 TL
36.
Video Dosyalarında Görüntü Karşılaştırma (İlave Her Kişi İçin)
400 TL
37.
Video Dosyalarında Kurgu/Montaj İnceleme (1 Saate Kadar)
400 TL
38.
Fotoğraf Üzerinden Görüntü Karşılaştırma (Bir Kişi)
400 TL
39.
Video Kaydı Üzerinde Görüntü İyileştirme (1 Saate Kadar)
300 TL
40.
Fotoğraf Üzerinden Görüntü İyileştirme (10 Adede Kadar)
300 TL
41.
Mukayese Fotoğraf ve Video Kaydının Alınması
70 TL
42.
1 Adet Sabit Disk Kopyalama Hizmeti) (500 GB veya Daha Az Kapasite)
200 TL
43.
1 Adet Sabit Disk Kopyalama Hizmeti (500 GB Üzerinde Kapasite
225 TL
44.
Hafıza Kartı/USB Flash Bellek/CD-R/DVD Kopyalama (1 Adet)
200 TL
45.
Dosya İncelemesi (Her Biri Soru İçin)
150 TLTRAFİK İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.
Dosya Üzerinde Kusur Oranı Tayini
200 TL
2.
Hukuk Dosyalarında Kusur Tespiti
200 TL
3.
Ceza Dosyalarında Kusur Tespiti
200 TL
4.
Hasar Dosyalarında Kusur Tespiti
200 TL
5.
Tren Kazalarında Kusur Tespiti
200 TL
6.
Hukuk Dosyalarında Kusur+Hasar Tespiti
350 TL
7.
Araç Arıza Tespiti
350 TL
8.
Motor
200 TL
9.
Transmisyon
200 TL
10.
Fren
200 TL
11.
Araç Üzerindeki Malzemeden Dolayı Tespit
200 TL
12.
Motor veya Şase Numarasının Değişim Tespiti
200 TL
13.
Araçtaki Hasar Tespiti
200 TL
14.
Maddi Tazminatın Tespiti
200 TL
15.
Dosya Tetkiki
100 TL
16.
Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
600 TLGÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.
Rapor Tanzimi
250 TL
2.
Günlük Yatak Ücreti
50 TL
3.
Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
50 TL
4.
Tematik Algı Testi
50 TL
5.
MMPİ Kişilik Testi
50 TL
6.
WISC-R (Wechseler Çocuk Zeka Testi)
50 TL
7.
Muhtelif Zeka Testleri (Her Bir Test İçin)
50 TL
8.
Muhtelif Nöropsikolojik Testler (Her Bir Test İçin)
50 TLADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ FİYAT LİSTESİ
1.
Adli Otopsi
600 TL
2.
Adli Muayene ve Rapor
100 TL
3.
Dosya Üzerinden Rapor Tanzimi
100 TL
4.
Ölü Muayenesi ve Keşif
100 TL
5.
Feth-i Kabir
250 TL
6.
Feth-i Kabir ile Sadece Örnek alınması
150 TL
7.
Biyolojik Örneklerde İmmünolojik Yöntemle Uyutucu/Uyuşturucu Analizi
500 TL
8.
Biyolojik Örneklerde Alkol Analizi
120 TL