BİLGİ MERKEZİ - Döner Sermaye Fiyat Listesi
ADLİ TIP KURUMU'NCA YAPILAN İŞ VE HİZMETLERE AİT FİYAT LİSTESİ  
GENEL KURUL (ÜST KURULLAR) VE İHTİSAS KURULLARI FİYAT LİSTESİ
1.Üst Kurul Mütalaa Tanzimi
1.500 TL
2.Üst Kurul Muayenesi
300 TL
3.İhtisas Kurulu Mütalaa Tanzimi
800 TL
4.İhtisas Kurulu Muayenesi
250 TL
5.Odiyogram Testi
300 TL
6.Bera Testi
350 TL
7.Endovizüel KBB Muayenesi
400 TL
8.Solunum Fonksiyon Testi
300 TL
9.Psikiyatrik Organisite Testleri
250 TLMORG İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Adli Otopsi
850 TL
2.Negatif Basınçlı Otopsi Salonlarında Yapılması Gereken Yüksek Riskli Otopsi
1.000 TL
3.Ölü Muayenesi
250 TL
4.Tahnitleme İşlemi
150 TL
5.Postmortem Anjiografi (Her Bir Bölge İçin)
250 TL
6.Kemik İnceleme - Kafatası, Alt Çene ve Boyun Omurları Dahil
300 TL
7.Kemik İnceleme - Alt ve Üst Ekstremitenin Tümü
300 TL
8.Kemik İnceleme - Kafatası ve Ekstremite Kemikleri Haricinde Kalan Kemiklerin Tümü
300 TL
9.Kemik İnceleme - Kemikte Mikroskobik İnceleme
250 TL
10.Kemik İnceleme - Tüm İskelet İncelemesi ve Kimliklendirme (Yaş, Irk, Cinsiyet)-Kemik İnceleme - Tüm İskelet İncelemesi ve Kimliklendirme (Yaş, Irk, Cinsiyet) (Her Bir Kişi İçin)
750 TL
11.Entomolojik Yöntem İle Maserasyon (İşlem Başına)
300 TL
12.Enzimatik veya Kimyasal Yöntem İle Maserasyon (İşlem Başına)
500 TL
13.Isırık izlerinin Kimliklendirilmesi
750 TL
14.Yeniden Yüzlendirme (İki Boyutlu)
800 TL
15.Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Manuel)
1.000 TL
16.Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Dijital)
1.500 TL
17.Stereomikroskopta Otopsi Materyalinde Yara Analizi
350 TL
18.Mikroskobik İç Organ Tetkiki (Her Bir Blok ve Preparat)
100 TL
19.Yağ Embolisi (Her bir Doku için)
300 TL
20.Özel boya (Her bir Preparat için)
250 TL
21.İmmünhistokimya Tetkiki (Her Bir Organ Parçası)
300 TL
22.Acil Toksikoloji-Biyolojik Örneklerde Alkol Analizi
200 TL
23.Acil Toksikoloji-Biyolojik Örneklerde CO-Hb Analizi
150 TL
24.Mikrobiyolojik İnceleme
200 TL
25.Abse Kültürü
200 TL
26.Boğaz Kültürü
200 TL
27.Doku-biyopsi Kültürü
200 TL
28.Mantar Kültürü
200 TL
29.B.O.S. Kültürü
200 TL
30.Gaita Kültürü
100 TL
31.Steril Vücut Sıvıları Kültürü
200 TL
32.Kan Kültürü
200 TL
33.İdrar Kültürü
100 TL
34.Mikobakteri Kültürü
200 TL
35.VDRL - RPR (Sitiliz Testi)
100 TL
36.Gaitada Amib - Giardia Aranması
50 TL
37.Gaitada Parazit Aranması
50 TL
38.Brucella Tüp Aglütinasyonu
50 TL
39.Boyalı Mikroskopik İnceleme (Preperat Başına)
50 TL
40.Boyasız Direkt Mikroskopik İnceleme (Preperat Başına)
50 TL
41.Karanlık Alan İncelemesi
50 TL
42.Salmonella Tüp Aglütinasyonu (Gruber - Widal)
50 TL
43.Treponema Pallidum Hemaglütinasyon
50 TL
44.Meningokok Lateks Antijen Tayini
120 TL
45.E. Coli Kİ Lateks Antijen Tayini
120 TL
46.Pnömokok LAantijen Tayini
120 TL
47.H.İnfluenza Lateks Antijen Tayini
120 TL
48.Dışkıda Rota Adenovirüs Lateks Aglütinasyon Testi
100 TL
49.HBsAg
50 TL
50.Anti HCV (Total+IgM)
100 TL
51.Anti HIV (HIV1+HI V2+p24Ag)
100 TL
52.Anti Adenovirüs IgM
100 TL
53.Anti înfluenza A/B (Eliza)
120 TL
54.Prokalsitonin
100 TL
55.Anti RSV IgG
100 TL
56.BOS IgG (Tek Bir Virüse Spesifik)
100 TL
57.BOS IgM (Tek Bir Virüse Spesifik)
100 TL
58.İnfluenza A+B Hızlı Antijen (Kart Test)
100 TL
59.İnfluenza A+B antijen (ELÎZA)
100 TL
60.Toksin Antijen
100 TL
61.RSV Antijen
100 TL
62.İnfluenza A/B Antijen
100 TL
63.Serolojik İnceleme (Her Bir Test İçin)
200 TL
64.DNA izolasyonu (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
100 TL
65.Kantitatif RT- PCR (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
250 TL
66.Streptokok Grup Tayini (Lateks Grup Aglutinasyonla - Her Bir Grup İçin)
250 TL
67.Deparafinizasyon
100 TL
68.Sindirim Sisteminde Kan Aranması
100 TL
69.Mycobacterium Tuberculosis / Atipik Tanımlama Kart Test
100 TL
70.Colostridium Difficile Toxin A,B
100 TL
71.DNA-RNA İzolasyon (Tam Otomatik Sistem)
250 TL
72.SARS-CoV-2 PCR
400 TL
73.Entomolojik inceleme
250 TLBİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Delil ve Şahıs Materyalinde Otozomal/Gonozomal STR DNA İncelemesi (DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi) - (Her Bir Materyal İçin)
1.000 TL
2.Kemik Örneğinden Otozomal/Gonozomal STR DNA İncelemesi (DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi) - (Her Bir Materyal İçin)
1.200 TL
3.Eşya Üzerinde Biyolojik Materyal Tespiti (Giysi, Olay Yeri Eşyası, Suç Aleti vb.) - (Her Bir Eşya İçin)
400 TL
4.Muayene Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
150 TL
5.Olay Yeri Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
150 TL
6.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Materyal İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
150 TL
7.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Dosya İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
400 TL
8.NGS Teknolojisi ile Mitokondrial DNA İncelemesi (MtDNA Control Bölgesi HV1, HV2, HV3) - (Her Bir Materyal İçin)
2.500 TL
9.NGS Teknolojisi ile SNP DNA ve STR İncelemesi (Genotipten Fenotip Tayini, Coğrafi Bölge Tayini, NGS Teknolojisi ile Otozomal, Gonozomal STR ve Kimliklendirme SNP Bölgeleri İncelemesi) - (Her Bir Materyal İçin)
2.000 TL
10.DNA Dizi Analizi ile Mitokondrial DNA İncelemesi (Kapiller Elektroforez Yöntemi) - (Her Bir Materyal İçin)
1.200 TL
11.Dosya Üzerinden Vaka Yorumlama ve Rapor Tanzimi
200 TLKİMYA İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Narkotik Madde Analizleri (Her Bir Narkotik Madde İçin İTK, Renk Testi, Mikroskopik İnceleme, GC/MS, GC/FID Analizleri)
750 TL
2.Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (1 - 20 Olgu)
1.000 TL
3.Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (21 Olgu ve Üzeri)
750 TL
4.Sistematik Toksikolojik Analiz (Her Bir Örnek İçin)
600 TL
5.Ağır Metal Analizi (Her Bir Örnek İçin)
1.000 TL
6.Alkol Analizi (Biyolojik Örneklerde HS/GC/FID İle Analiz) - (Her Bir Örnek İçin)
200 TL
7.Uçucu Madde Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/MS ile analiz) - (Her Bir Örnek İçin)
250 TL
8.Karboksihemoglobin (COHb) Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
150 TL
9.Patlayıcı Madde Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
450 TL
10.Hızlandırıcı Madde Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
250 TL
11.Siyanür Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
250 TL
12.Pestisit Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
250 TL
13.Atış Artığı Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
350 TL
14.Solunum Havasında Alkol Analizi
100 TL
15.Fare Zehri Analizi- (Her Bir Örnek İçin)
250 TL
16.Çocuk Düşürücü Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
250 TL
17.Formik Asit Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
250 TL
18.Etil Glikronit ve Etil Sülfat Analizi
250 TL
19.Diğer (Sistematik Dışı) Analiz İstekleri
1.000 TL
20.Sıvılarda Alkol Analizleri - (Her Bir Örnek İçin)
500 TL
21.Sular, Buzlar ve Maden Suları
300 TL
22.Süt ve Sütle İlgili Mamüller
300 TL
23.Et, Balık ve Bunların Mamülleri
300 TL
24.Hayvan ve Balık Yumurtaları
300 TL
25.Çorbalar ve Mamalar
300 TL
26.Muhtelif Maddeler
300 TL
27.Buğday ve Diğer Tahıl Unları ve Bunlardan Yapılan Maddeler
300 TL
28.Şeker, Bal ve Mamülleri
300 TL
29.Her Çeşit Tatlılar
300 TL
30.Kakao ve Kahve Mamülleri
300 TL
31.Deterjanlı ve Deterjansız Her Çeşit Temizlik Malzemeleri
300 TL
32.Muhafaza Kapları (Ambalajlar)
300 TL
33.Çay ve Çay Ürünleri
300 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ADLİ BELGE İNCELEME ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
A- Adli Belge İnceleme (Tek İnceleme Konusu Belge Olduğunda)
1.İmza İncelenmesi
750 TL
2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı)
750 TL
3.Sahtecilik - Tahrifat İncelemesi
750 TL
4.Parmak İzi İncelemesi
400 TL
5.Belge İnceleme Cihazlarından (VSC, Forensic XP 4010 D ESDA vb.) Alınan Görüntüler Rapora Eklendiğinde (Görüntü Eklenen Her Belge İçin)
200 TL
6.Dosya Tetkiki
200 TL
7.Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
2.000 TL
B- Adli Belge İnceleme (İlave Her Bir Belge İçin)
1.İmza İncelenmesi
100 TL
2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı)
100 TL
3.Sahtecilik - Tahrifat İncelemesi
100 TL
4.İğfal Kabiliyeti İncelemesi
100 TL
5.Parmak İzi İncelemesi
100 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
İZ İNCELEMELERİ ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
A- İz İnceleme (Tek İnceleme Konusu Olduğunda)
1.Ayak ve Ayakkabı İzi
500 TL
2.Araç Lastik İzi
500 TL
B- İz İnceleme (İlave Her Bir Materyal İçin)
1.Ayak ve Ayakkabı İzi
100 TL
2.Araç Lastik İzi
100 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
BALİSTİK ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
1.6136 Sayılı Kanunla İlgili Tüm Ateşli Silahlar İçin
300 TL
2.Kovan İncelemesi (5 Adete Kadar)
300 TL
3.Kovan İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
100 TL
4.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adete Kadar)
300 TL
5.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
150 TL
6.Fişek İncelemesi (5 Adete Kadar)
250 TL
7.Fişek incelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
100 TL
8.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b)
250 TL
9.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b) (Her İlave İçin Tane Başına)
100 TL
10.Giysilerin Fiziksel İncelenmesi (Kesici-Delici Alet Yarası, Ateşli Silah Yarası-Kişi Başına)
350 TL
11.Giysilerde Ateşli Silahlarla Oluşmuş Deliklerin Kimyasal İncelenmesi (Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı İncelemeler-Delik Başına)
150 TL
12.Plastik Tapa İncelemesi
200 TL
13.Saçma Tanesi (Şevrotin, Kuş Saçması, Tek Küre, Silindirik)
250 TL
14.Rapor Tanzimi
250 TL
15.Kurşun Parçası İncelemesi
150 TL
16.İncelenmek Üzere Materyal ( Silah, fişek, elbise vb) Gönderilmemiş Olgularda Dosya Üzerinden Yorum
150 TL
17.Şok Aleti İncelemesi
150 TL
18.Gaz Spreyi İncelemesi
150 TL
19.Metalik Cisim İncelemesi
150 TL
20.Fotoğraf Çekimi ve CD'ye Aktarımı (Emanet Eşyası İle İlgili)
150 TL
21.Ası Materyali
200 TL
22.Kurşun Nüve İncelemesi
150 TL
23.Mermi Çekirdeği Gömlek Parçası İncelemesi
150 TL
24.Dosya Tetkiki
200 TL
25.Giysilerde Tespiti Yapılmış olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
250 TL
26.Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına)
100 TL
27.Svaplarda Tespiti Yapılmış Olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
250 TL
28.Cilt Örneklerinde Tespiti Yapılmış Olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
250 TL
29.5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi
250 TL
30.5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi (Her İlave Başına)
100 TL
31.Namlu İçinin Endoskopik İncelenmesi
100 TL
32.Tetiğe Uygulanacak Kuvvet Ölçümü
100 TL
33.5729 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
250 TL
34.2521 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
250 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ADLİ ASTRONOMİ ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
1.Güneş ve Ayın, Doğuşu ve Batışı, Ayın Yaş Durumunun Tespitine Dair Gün ve Saatlerin Tespiti (Her Tespit Başına)
250 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ELEKTRON MİKROSKOBU LABORATUARI FİYAT LİSTESİ
1.Numune Hazırlama (SEM)
250 TL
2.İnceleme ve Değerlendirme (SEM)
600 TL
3.Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
600 TL
4.Yarı Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
400 TL
5.Tane ve Boşluk Dağılımı (SEM ve GAS) (600 Tane İçin)
650 TL
6.Çeliklerde Metal Olmayan Kalıntıların Şekil Boyut ve Tiplerine Göre Dağılımların Belirlenmesi (SEM GAS)
1.000 TL
7.Metallerin Şekil, Boyut ve Tipleri (SEM GAS)
700 TL
8.Diğer Kantitatif Metalografi İşlemleri (SEM GAS)
900 TL
9.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (1-3 Görüntü)
300 TL
10.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (İlave Her Bir Görüntü İçin)
100 TL
11.SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (Farklı 1-3 Görüntü)
400 TL
12.SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (İlave Her Baskı İçin)
100 TL
13.SEM Kalitatif Analiz Grafik Çizimi
100 TL
14.Rapor Tanzimi
250 TL
15.Atış Artığı Analizi (Her Kişi İçin)
700 TL
16.Atış Artığı Analizi (Tekli Stub İçin)
100 TLADLİ BİLİŞİM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Sunucu İncelemesi (Her 500 GB İçin)
2.500 TL
2.Harddisk İnceleme (Her 500 GB İçin)
2.000 TL
3.Optik Medya İnceleme (1 Adet)
500 TL
4.SD Kart, Flash Disk İnceleme (Her 16 GB İçin)
600 TL
5.Cep Telefonu/Tablet İmaj Alma (Her 16 GB İçin)
1.000 TL
6.Cep Telefonu/Tablet Veri Kurtarma (Her 16 GB İçin)
1.600 TL
7.SIM Kart Kopyalama
1.000 TL
8.Cep Telefonu/Tablet İmaj İnceleme (Her 16 GB İçin)
1.600 TL
9.DVR Cihazı İnceleme (1 Adet)
1.500 TL
10.DVR Diski Birebir Kopya Disk Oluşturma (Her 500 GB İçin)
600 TL
11.DVR Diski İnceleme (Her 500 GB İçin)
2.000 TL
12.DVR Diski Veri Kurtarma (Her 500 GB İçin)
2.500 TL
13.Hard Disk Veri Kurtarma (1 TB'ye Kadar)
2.500 TL
14.Harddisk Yazılımsal Veri Kurtarma (Her 500 GB İçin)
3.500 TL
15.Harddisk Fiziksel Veri Kurtarma (Her 500 GB İçin)
3.500 TL
16.Hard Disk Şifre Kaldırma (1 Adet)
600 TL
17.Hard Disk İmaj Alma (Her 500 GB İçin)
800 TL
18.SD Kart, Flash Disk Yazılımsal Veri Kurtarma (Her 16 GB İçin)
1.000 TL
19.SD Kart, Flash Disk Fiziksel Veri Kurtarma (Her 16 GB İçin)
4.500 TL
20.SD Kart, Flash Disk İmaj Alma (Her 16 GB İçin)
1.000 TL
21.Elektronik Cihaz İnceleme (1 Adet)
3.000 TL
22.Konuşmacı Karşılaştırma (Bir Kişi İçin, En Fazla 10 İnceleme Konusu Ses Kaydı İle)
1.300 TL
23.Anlaşılması Güç Ses Kayıtlarının Analizi (Her kelime İçin)
1.500 TL
24.Ses Kayıtlarında Kurgu/Montaj Tespiti (Her 15 dakika İçin)
1.500 TL
25.Mukayese Ses/Görüntü Kaydı Alınması (Her 1 kişi İçin)
600 TL
26.Görüntü Kayıtlarındaki Kişileri Karşılaştırma (Her 1 kişi İçin)
1.200 TL
27.Video Dosyalarında Kurgu/Montaj İnceleme (Her 15 dakika İçin)
1.500 TL
28.Video Kaydı Üzerinde Görüntü İyileştirme (Her 30 Dakika İçin)
1.000 TL
29.Fotoğraf Üzerinde Görüntü İyileştirme (Her 5 adet İçin)
800 TL
30.Harddisk İmaj Kopyalama (Her 500 GB İçin)
400 TL
31.Optik Medya İmaj Kopyalama (1 Adet)
200 TL
32.Dosya İncelemesi (Her Bir Soru İçin)
600 TL
33.Görüntü kaydından araç hız tespiti (Her 1 araç İçin)
2.000 TL
34.Optik Medya Fiziksel Veri Kurtarma (1 Adet)
2.000 TL
35.Optik Medya İmaj Alma (1 Adet)
400 TL
36.Optik Medya Yazılımsal Veri Kurtarma (1 Adet)
1.000 TL
37.SD Kart, Flash Disk İmaj Kopyalama (1 Adet)
400 TL
38.Ses Kaydı İyileştirme (Her 30 Dakika İçin)
1.000 TL
39.Sunucu İmaj Alma (Her 500 GB İçin)
1.200 TL
40.Şifre Kırma (Her 1 dosya İçin)
2.000 TLTRAFİK İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Dosya Üzerinde Kusur Oranı Tayini
500 TL
2.Hukuk Dosyalarında Kusur Tespiti
500 TL
3.Ceza Dosyalarında Kusur Tespiti
500 TL
4.Hasar Dosyalarında Kusur Tespiti
500 TL
5.Tren Kazalarında Kusur Tespiti
500 TL
6.Hukuk Dosyalarında Kusur ve Hasar Tespiti
600 TL
7.Araç Arıza Tespiti
600 TL
8.Motor veya Şase Numarasının Değişim Tespiti
500 TL
9.Araçtaki Hasar Tespiti
500 TL
10.Maddi Tazminatın Tespiti
500 TL
11.Dosya Tetkiki
200 TL
12.Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
1.000 TLGÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Rapor Tanzimi
600 TL
2.Günlük Yatak Ücreti
100 TL
3.Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
250 TL
4.Tematik Algı Testi
250 TL
5.MMPİ Kişilik Testi
250 TL
6.WISC-R (Wechseler Çocuk Zeka Testi)
250 TL
7.Muhtelif Zeka Testleri (Her Bir Test İçin)
250 TL
8.Muhtelif Nöropsikolojik Testler (Her Bir Test İçin)
250 TLADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ FİYAT LİSTESİ
1.Adli Otopsi
850 TL
2.Adli Muayene ve Rapor
250 TL
3.Dosya Üzerinden Rapor Tanzimi
200 TL
4.Ölü Muayenesi ve Keşif
250 TL
5.Feth-i Kabir
400 TL
6.Feth-i Kabir İle Sadece Örnek Alınması
300 TL