14/04/2023

ADLİ TIP DERGİSİ’NİN YENİ SAYISI ÇIKTIAdli Tıp Kurumunun Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında çalışmaları desteklemek, pratiği geliştirmek, bilgi paylaşımına katkılarda bulunmak, eğitimin ve araştırmanın devamlılığını sağlamak amacıyla yayınladığı Adli Tıp Dergisi’nin yeni sayısı olan  37.Cilt 1.Sayı çıkmıştır. 

Adli bilimler ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup, cerrahi teknik, ayırıcı tanı, tıbbi kitap değerlendirmeleri, soru-cevaplar ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm ilgili kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergi olan Adli Tıp Dergisi, Nisan-Ağustos-Aralık olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. 

2023 yılının ilk sayısı olma niteliğini taşıyan 37.Cilt 1. Sayısının içeriği şöyledir; 

Derleme

  • Adli Laboratuvarlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Tuba TÜRK ÇINAR   Deren ÇEKER   Bestami ÇOLAK


Araştırma Makaleleri 

  • Age Estimation by Cranial Suture Using Postmortem Computed Tomography Images Among Malaysian

Nor Fadhilah MADON   Poh Soon LAİ   Kunasilan SUBRAMANİAM   Mansharan Kaur CHAİNCHEL SİNGH Faridah MOHD NOR   Sheue Feng SİEW


  • Çocuk İzlem Merkezine Başvuran Vakaların İncelenmesi: Bir Merkezin 5 Yıllık Deneyimi

Ömer BÜBER   Hatice OKSAL   Alper ALNAK


  • 2021 Yılında Yargıtay Tarafından Karara Bağlanan Hatalı Tıbbi Uygulama İddiası Olgularının Değerlendirilmesi

Gökhan AKTÜRK   Toygün Anıl ÖZESEN


  • Down Sendromlu Olgularda Prenatal Aydınlatma Yükümlülüğündeki Tartışmalar ve Maluliyet Değerlendirmesine Adli Tıbbi Yaklaşım

Erkan DOĞAN   Yasin KOCA   Mehmet Ali SELÇUK


  • Çocuk Acil Kliniği Başvurularının Adli Vakalar Yönünden Retrospektif Değerlendirilmesi

Emine Didem DEMİRDÖKEN   Adem KARBUZ


Adli Tıp Kurumunun bilimsel literatüre katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerin başında gelen Adli Tıp Dergisi internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilmektedir.

Adli Tıp Dergisine Makale Göndermek İçin:

http://www.adlitipdergisi.com/tr/   

Adli Tıp Dergisi Yeni Sayısına Erişmek İçin:

 http://www.adlitipdergisi.com/tr/download/issue-full-file/76662