08.03.2018

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI


KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA

DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA

OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA

GEÇİŞ İÇİN YAPILACAK OLAN SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN DUYURU24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğ hükümleri uyarınca, sürekli işçi kadrolarına geçirilecek olan işçilere iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olacak şekilde sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınavlar İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihlerine ilişkin liste ektedir.
İlan olunur. 

 

Yayın Tarihi:08/03/2018