13.11.2017

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARA İLİŞKİN 2.DUYURUAdli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavlarına 23/10/2017-30/10/2017 tarihleri arasında yapılan başvurular Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca değerlendirilmiş; ekli listede isim, soy isim, unvan ve başvuru yapılan kadroların belirtildiği (EK-1) 296 adayın başvurusu kabul edilmiş, 15 adayın ise başvurusu kabul edilmemiştir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavlarında sorulacak soruların konu başlıkları ile soruların dağılımlarına ilişkin çizelge ekte (EK-2) sunulmuştur.

Sınava katılacak adayların sınav ücreti olarak 150 TL’yi (Yüz elli Türk Lirası), Adli Tıp Kurumunun Türkiye Vakıflar Bankası TR 93 0001 5001 5800 7306 3792 23 IBAN numaralı “Göreve Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları” hesabına  açıklama kısmına “Sınav Ücreti” ile adayın isminin yazılmasına dikkat edilerek, 17/11/2017 günü mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava girme hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.

Yazılı sınava ilişkin değerlendirmeler 100 (Yüz) puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında [Puan= (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır.

Yazılı sınav 30/12/2017 tarihinde İstanbul'da yapılacak olup, sınav saati ve sınav yerlerini içeren sınav giriş belgeleri daha sonra adaylara gönderilecektir.

Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden (www.atk.gov.tr) yayımlanan Adli Tıp Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlgili personele duyurulur. 13.11.2017

 

 

 

Yayın Tarihi:13/11/2017