16/09/2019

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığından
1)Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, ilan edilen pozisyonlara 26 Ağustos 2019 - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiştir.


2)Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları belirlemek amacıyla, Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince, başvuruları kabul edilen adayların KPSS'den almış oldukları puanların en yükseğinden başlamak üzere sıralamaları yapılmış ve ilan edilen pozisyon sayısının on katı kadar en yüksek puanlı aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.


3)Başvuru yapan adaylar aşağıdaki başvuru sorgu ekranından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları ve doğum tarihlerini girerek başvuru neticesini öğrenebileceklerdir.


4)Sözlü sınavlar İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında yapılacak olup, nihai liste ile sözlü sınav tarihleri daha sonra açıklanacaktır.


5)Sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların başvuru yapılan yer ve pozisyona göre en yüksek ve en düşük puanlarını gösterir çizelge adayların bilgisine sunulmuştur.İlan Olunur. 

Yayın Tarihi:16/09/2019