21/05/2019

 

T.C.

Adalet Bakanlığı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığından
Adli Tıp Kurumu Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; ilan edilen pozisyonlara yapılan başvurular Başkanlığımızca incelenmiş ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adaylara ilişkin listeler 12 Nisan 2019 tarihinde Adli Tıp Kurumu internet sitesinden yayımlanmıştır.Yayımlanan listelerdeki pozisyonlar için sözlü sınav tarihleri EK’te belirtilmiş olup, Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’deki merkez binasında yapılacak olan sözlü sınavlara katılmak üzere adayların ekte bulunan özgeçmiş örneğini doldurarak, resmi kimlik belgeleri ile birlikte belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde sözlü sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaklardır.
İLAN OLUNUR

 

 

Yayın Tarihi:21/05/2019