28/10/2022

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINDAN


107.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Yerleştirme sonucu3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılan kura sonucuna göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra teşkilatı kadrolarına yerleşenlerin isimleri http://www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.


Bu ilan 28/10/2022 tarihinden itibaren tebligat yerine geçecektir.


Kura sonucuna göre Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra kadrolarına yerleşen personelin işlemlerine esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte 11/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde olacak şekilde posta/kargo yoluyla göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.Atamaya Esas Belgeler:

1- Dilekçe

2- Askerlik durum belgesi

3- 6(altı) adet 6X5 cm ebatında biyometrik fotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun)

4-Sağlık raporu (Sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesi veya Devlet Üniversite Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu)

5-Diploma-Öğrenim Belgesi (Aslı veya noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı veya E-Devlet çıktısı)

6-Nüfus cüzdanı / T.C.Kimlik kartı fotokopisi)

7-Mal Bildirim Beyannamesi

8-Personel Bilgi Formu

9-Uzman olduğunu gösterir belge

10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

11-Personel Hizmet Dökümü (Görev yapılan son kamu kuruluşundan alınacak olan tüm memuriyet hizmetini gösterir belge)

12-Fotoğraflı ÖzgeçmişEkler:

1-Dilekçe örneği


2-Mal Bildirim Beyannamesi


3-Personel Bilgi Formu


4-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


5-Özgeçmiş 

 

Yayın Tarihi:28/10/2022