02/06/2023

 

DUYURU

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan


1)Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere, ilan edilen pozisyonlara yapılan başvurular neticesinde oluşturulan puan sıralama listelerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 02-03 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında sözlü sınava alınmışlardır.

2) Sınav Kurulu Başkanı ve Üyelerince yapılan sözlü sınav değerlendirmesi sonucuna göre Başkan ve Üyelerce ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması ile KPSS’den aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılmak suretiyle nihai başarı listeleri oluşturulmuş, ilan edilen pozisyon sayısı kadar en yüksek puanlı aday atanmaya hak kazanmış, atanmaya hak kazanan asıl adayların atanamama durumlarına karşı yedek adaylar belirlenmiştir.

3) Sözlü sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden adayların erişimine sunulmuştur. Sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki başvuru sorgu ekranından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları ve doğum tarihlerini girerek sözlü sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı sistemi üzerinden de görüntüleyebileceklerdir.

4)Tüm adaylar için bu sınav sonuç duyurusu tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

5)Atanmaya hak kazanan adaylardan; atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemleri olduğu tespit edilen, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan ve istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adayların yerine 1. yedekten başlamak üzere yedek adaylar atanmaya hak kazanacaklardır. Yedek adayların böyle bir hak kazanması halinde Kurumumuzca ilgililere bilgilendirilme yapılacaktır.

6) Atanmaya hak kazanan adaylar 16 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak elden teslim edecek ya da Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler/İSTANBUL adresine posta/kargo yoluyla göndereceklerdir. Yasal bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayan ve talep edilen belgeleri ibraz etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.Atanmaya hak kazananlardan istenilecek belgeler :

1) Sağlık Kurulu Raporu. (Sağlık kurulu raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesi veya Üniversite hastanesinden alınacaktır.)

2) Öğrenim belgesinin aslı veya noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı.

3) Askerlik durum belgesi.

4) 4 Adet biometrik vesikalık fotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun, yeni çekilmiş, arka beyaz fonlu).

5) Nüfus cüzdanı / TC kimlik kartı fotokopisi.

6) Mal bildirim beyannamesi.

7) Kamu görevlileri etik sözleşmesi.

8) Dilekçe.

9) Özgeçmiş.

10) KPSS sonuç belgesi

11) Personel Bilgi FormuEkler:

1-Dilekçe örneği


2-Mal Bildirim Beyannamesi


3-Personel Bilgi Formu


4-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


5-ÖzgeçmişİLAN OLUNUR. 02.06.2023


SONUÇ SORGU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ